Átadták a Mindszenty-emlékérmeket

A díjakat Veres András szombathelyi megyés püspök és Andor Imre Mindszenty-kutató kapta.

Átadták a Mindszenty-emlékérmeket szombaton Budapesten, a Parlament felsőházi termében, az Isten szolgája című konferencián, amelyet Schmitt Pál köztársasági elnök levélben köszöntött; a díjakat Veres András szombathelyi megyés püspök és Andor Imre Mindszenty-kutató kapta.

Schmitt Pál a Mindszenty József néhai bíboros életéről a Mindszenty Alapítvány és a Mindszenty Társaság által rendezett konferenciának szóló üzenetében közölte: május 27-én találkozik XVI. Benedek pápával Rómában, és megemlíti neki Mindszenty József boldoggá avatásának ügyét. A köztársasági elnök reményét fejezte ki, hogy a néhai bíborost mihamarabb boldoggá avatják.

A Kiss Norbert, a Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezetője által felolvasott levelében rámutatott: Mindszenty József “egy olyan korszaknak volt a vértanúja, amelyben új mártírtípust teremtett (…) a vallásüldözés”. Az államfő kitért arra, hogy a pártállami diktatúra “veszélyes ellenséget látott” Mindszentyben, “a hatalom tartott a szelíd szótól, az éleslátástól, a kritikus hangtól, félt az erős jellemmel szembeni lelepleződéstől”. Mindszentyt “a küldetése a gyilkos hatalommal szemben a küszködő, elgyötört nemzet élére állította. Nagy hatású, történelemformáló ember volt, akkor is, ha cselekvési lehetőségeit erősen korlátozták” – hangsúlyozta levelében a köztársasági elnök.

Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy Magyarország a szabadságát Mindszenty Józsefnek is köszönheti, “mert ő tartotta bennünk a hitet és a reményt”.
Utalt arra, hogy a néhai bíboros boldoggá avatási peranyaga 1997 óta Rómában van, de “tudnunk kell még türelemmel lenni, mert be kell tartani minden előírást”. Szólt arról is, hogy a peranyaghoz még a washingtoni Kongresszusi Könyvtárban található iratokat is felkutatták. Ezután történészek, szakteológusok és a szentté avatási kongregáció bíborosai tanulmányozzák majd a peranyagot, és orvosszakértők bevonásával vizsgálják “a két csodának tűnő gyógyulást” is. Néhány éven belül megszülethet a pápai döntés a boldoggá avatásról – tette hozzá.
A díjátadáson Veres Andrást a Vasi Szemle főszerkesztője, Gyurácz Ferenc, Andor Imrét pedig Fukszberger Imre, Csehimindszent polgármestere méltatta.

A konferencián a Mindszenty Társaság ösztöndíjasai tartottak előadást: Kovács Gergely posztulátor (boldoggá avatási eljárási ügyvivő), Nagy László doktorandusz hallgató, Janek István történész, Vörös Géza történész, levéltáros, Czene-Polgár Viktória történész.

Mindszenty József 1892-ben született, eredeti neve Pehm József. Zala megyei plébánossága után 1944-ben nevezte ki XII. Pius pápa veszprémi püspökké, röviddel ezután a nyilas kormány bebörtönözte. Esztergomi érsek és Magyarország prímása 1945-ben lett, bíborosi rangot 1946-ban kapott. Koholt vádak alapján 1948 karácsonyán bebörtönözték, 1949-ben életfogytiglani börtönre ítélték. Az 1956-os forradalom alatt kiszabadították, melynek leverése után az Egyesült Államok budapesti nagykövetségére menekült, onnan 1971-ben hagyhatta el az országot és költözhetett Bécsbe, itt halt meg 1975-ben. Végakarata szerint az ausztriai Mariazellben temették el. A rendszerváltáskor, 1990-ben rehabilitálták, 1991-ben pedig ünnepélyes keretek között helyezték örök nyugalomra Esztergomban.

www.hirado.hu http://www.hirado.hu/Hirek/2011/05/21/16/Atadtak_a_Mindszenty_emlekermeket_.aspx

Echo Tv híradása:

http://www.echotv.hu/belfold/atadtak_a_mindszentyemlekermeket.html

A Köztársasági Elnöki Hivatal honlapjáról:

Átadták a Mindszenty-emlékérmeket szombaton Budapesten, a Parlament felsőházi termében, az Isten szolgája című konferencián, amelyet Schmitt Pál köztársasági elnök levélben köszöntött; a díjakat Veres András szombathelyi megyés püspök és Andor Imre Mindszenty-kutató kapta.

Schmitt Pál a Mindszenty József néhai bíboros életéről a Mindszenty Alapítvány és a Mindszenty Társaság által rendezett konferenciának szóló üzenetében közölte: május 27-én találkozik XVI. Benedek pápával Rómában, és megemlíti neki Mindszenty József boldoggá avatásának ügyét. A köztársasági elnök reményét fejezte ki, hogy a néhai bíborost mihamarabb boldoggá avatják.

A Kiss Norbert, a Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezetője által felolvasott levelében rámutatott: Mindszenty József “egy olyan korszaknak volt a vértanúja, amelyben új mártírtípust teremtett (…) a vallásüldözés”. Az államfő kitért arra, hogy a pártállami diktatúra “veszélyes ellenséget látott” Mindszentyben, “a hatalom tartott a szelíd szótól, az éleslátástól, a kritikus hangtól, félt az erős jellemmel szembeni lelepleződéstől”. Mindszentyt “a küldetése a gyilkos hatalommal szemben a küszködő, elgyötört nemzet élére állította. Nagy hatású, történelemformáló ember volt, akkor is, ha cselekvési lehetőségeit erősen korlátozták” – hangsúlyozta levelében a köztársasági elnök.

Mindszenty József 1892-ben született, eredeti neve Pehm József. Zala megyei plébánossága után 1944-ben nevezte ki XII. Pius pápa veszprémi püspökké, röviddel ezután a nyilas kormány bebörtönözte. Esztergomi érsek és Magyarország prímása 1945-ben lett, bíborosi rangot 1946-ban kapott. Koholt vádak alapján 1948 karácsonyán bebörtönözték, 1949-ben életfogytiglani börtönre ítélték.

Az 1956-os forradalom alatt kiszabadították, melynek leverése után az Egyesült Államok budapesti nagykövetségére menekült, onnan 1971-ben hagyhatta el az országot és költözhetett Bécsbe, itt halt meg 1975-ben. Végakarata szerint az ausztriai Mariazellben temették el. A rendszerváltáskor, 1990-ben rehabilitálták, 1991-ben pedig ünnepélyes keretek között helyezték örök nyugalomra Esztergomban.

Forrás: MTI

Schmitt Pál köztársasági elnök üzenete a Mindszenty József hercegprímás életéről szóló konferencia résztvevői számára

„Mártír volt, aki csodálatos helytállással viselt el testi és lelki szenvedéseket, egyházához és népéhez mindvégig kitartó hűségben. Korszakunknak, egy olyan korszaknak volt a vértanúja, amelyben új mártírtípust teremtett az ideológiai és politikai okokból támadt vallásüldözés.”

 Tisztelt Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

 Franz König bíboros, Bécs híres érsekének szavait idézve köszöntöm ma Önöket. Ezek a gondolatok Mindszenty József temetésén, Máriacellben hangzottak el, 1975-ben. Az utolsó magyar hercegprímást nagy létszámú, nemzetközi papi asszisztencia, és a külhoni magyarok gyászoló közössége búcsúztatta. Nem lehetett vele viszont, csak lélekben a nemzet, amelyért vállalta az üldöztetést. A magyarok csak évekkel később, 1991-es esztergomi végső nyugalomra való helyezésekor róhatták le kegyeletüket, s fejezhették ki hálás szeretetüket az egyházfi, s még inkább: az emberek szívét megindító, tartásával hatni tudó vezető előtt.

 A Gondviselés útjai kifürkészhetetlenek. Csak az Ég a megmondhatója, mikor, miért, kiből lesz hős, követendő példa, valódi pásztor egy közösség élén. A Bibliából tudhatjuk, hogy nem mindig erősebb, aki a világ szemében az, s hogy a gyengének tűnő ülhet diadalt az igazság nevében.

 Devictus vincit – vagyis: legyőzetve győz. Így szólt Mindszenty József püspöki jelmondata, melyet magának választott. S mintha beteljesülést is választott volna hozzá. Sorsot, amely megaláztatások útján aratott magasztos győzelmet. A kommunista diktatúra veszélyes ellenséget látott Mindszenty Józsefben. Egy teljes, lelkeket terrorizáló, és valódi fegyverekkel felvértezett hatalom tartott a szelíd szótól, az éleslátó, kritikus hangtól. Félt az erős jellemmel szembeni lelepleződéstől. Attól, ahogy csendesen, higgadtan fejére olvassák bűneit. A visszafogott, de határozott hangú főpásztor metsző kijelentéseivel kíméletlen tükröt tartott a diktatúra elé.

 „Bármit is mondok – jegyezte meg egy alkalommal -, a jelenlegi rezsim azt fogja mondani: ez politika. Ha csak a tízparancsolatot említem, a rezsim máris találva érzi magát. Neki már az is politika, ha azt mondom: »Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!«, s ha azt mondom: »Ne ölj!«, a rezsim mindjárt magára veszi.”

A Mindszenty Józsefet ért igaztalan vádak, a zaklatások, a nyílt támadás, végül a börtön éppen ellenkező hatást váltott ki. Hívek és nem hívek csak még jobban tisztelték méltósággal viselt szenvedéseiért, az igazság bátor kimondásáért, az erkölcs képviseletéért, állhatatosságáért, irgalmas emberségéért. Ezek azok a tulajdonságok, melyek oly értékessé teszik őt a magyarok számára. Ezért ápolja a Mindszenty Társaság − dicséretes módon − a hercegprímás emlékét ösztöndíjjal, fiatal kutatók támogatásával, emlékéremmel, és most a Mindszenty Alapítvány társszervezésében konferenciával.

Örömmel vállaltam el, hogy e körben egybegyűltekhez, és a rendezvényt megnyitom.

„Mindenki ott tegye meg a magáét, ahová az élet állította” – vallotta Mindszenty József. S vallom vele magam is. Őt a küldetése a gyilkos hatalommal szembe, a küszködő, elgyötört nemzet élére állította. Nagyhatású, történelemformáló ember volt. Akkor is, ha cselekvési lehetőségeit erősen korlátozták. Éppen e látszólagos „nem cselekvés” állapotában tanított a legerőteljesebben.

 Hölgyeim és Uraim!

 A nevezetes máriacelli sírhelyén felirat állt:

 Vixit et vivat Pannoniae Sacre – Élt és él szent Pannóniáért.

 Hogy mennyire a hazáért, az emberekért élt, azt bízvást a mai konferencia is bizonyítani fogja a maga eszközeivel. Ahhoz viszont, hogy éljen a továbbiakban is, mindannyiunk emlékezetére, tudására szükség van. Ennek jegyében kívánok Önöknek a mai napra hasznos, új ismereteket! A Mindszenty Emlékérmet átvevőknek pedig büszke örömöt, hogy méltónak találtattak az életáldozatban jeleskedő főpásztor szellemiségének továbbvitelében.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

http://www.keh.hu/index.php?submenu=articles&cat=5&details=1&id=886

Mindszenty a nemzet lelki vezetője volt

Nem engedte kitörölni az emberek lelkéből Istent

Emlékeznünk kell a magyar nemzet szabadsághősére, népünk máig velünk élő lelkiismeretére, a 20. század egyik legnagyobb magyarjára – e jelszavakkal vezérelve tartották meg szombaton a Parlament Főrendiház Termében a Mindszenty József emlékére szervezett konferenciát.

„Ő volt az, aki hitének, feltétlen szeretetének és igazságosságának köszönhetően megőrizte a magyarság számára a helyes utat, s bátorsága miatt erről az útról soha nem is lépett le: nem hagyta, hogy a mindent elnyomó kommunista rendszerben kitöröljék az emberek lelkéből Istent” – mondta köszöntőjében Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény egyik szervezője, a Mindszenty Társaság elnöke. Schmitt Pál köztársasági elnök a konferenciának írt üzenetében hangsúlyozta, hogy Mindszenty Józsefet a rendszer folyamatosan támadta, hazug és igaztalan rágalmakkal próbálta lejáratni, de éppen a kiváltani kívánt hatás ellenkezőjét érték el: még nagyobb és mélyebb tisztelet alakult ki személye körül állhatatosságáért, bátorságáért, a hazája és népe iránt érzett szeretetéért.
 Az első felszólaló a Magyar Mindszenty Alapítvány elnöke, Habsburg-Lotharingiai Mihály volt, aki tájékoztatta a résztvevőket a hercegprímás boldoggá avatási eljárásának folyamatáról. Ahogy fogalmazott: pontos időt nem lehet megadni, de az út vége már látható. Sor került a Mindszenty-emlékérem kiosztására is, amelyet minden évben egy egyházi és egy világi személy érdemelhet ki. A szervezők az idén Veres András szombathelyi megyés püspököt és Andor Imre Mindszenty-kutató levéltárost találták érdemesnek a kitüntetésre. „Bizonyos szemszögből ma hasonló kort él nemzetünk, mint a bíboros-hercegprímás idején: erkölcsi, szellemi és lelki megújulásra van szüksége társadalmunknak és olyan becsületes magyar emberekre, akik készek önfeláldozóan másokért élni és dolgozni” – hangsúlyozta Veres András.
 Mint az a felszólalók előadásaiból is kiderült, Mindszenty József egész életében hű szolgája volt Istennek, bátor és igaz segítője, lelki vezetője a magyar nemzetnek. Egyaránt szembeszállt a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák nemzet- és emberiségellenes szellemiségével. Mindig minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy a határokon inneni és túli magyarok szenvedéseit enyhítse. Életével és tetteivel kiérdemelte tehát, hogy emlékét örökre megőrizzük, és megismertessük a jövő generációival. Ezt a Mindszenty Társaság és a Mindszenty Alapítvány is igyekszik elősegíteni: ösztöndíjakkal, rendezvényekkel és egyéb tevékenységgel támogat minden olyan törekvést, amely Mindszenty József emlékének ápolását tűzi ki célul.

Sereg László – Magyar Hírlap

 http://www.magyarhirlap.hu/belfold/mindszenty_a_nemzet_lelki_vezetoje_volt.html

http://www.lakitelek.hu/nepfoiskola/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=333:budapest-parlament-mindszenty-konferencia-kutatoi-oesztoendij-atadasa&Itemid=7

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.